O projekcie

Aleksandra Tomaszewska otrzymała grant na realizację projektu badawczego pt. „Brukselizmy – mechanizmy powstawania, ewolucja, funkcje i asymilacja w polszczyźnie” w latach 2016-2020. Kwota finansowania wynosi 179 997 PLN. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Łucja Biel.

Aleksandra Tomaszewska jest studentką lingwistyki stosowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę licencjacką napisała pod kierunkiem dr G. Kowalskiego, pracę magisterską pisze pod kierunkiem dr hab. Ł.Biel. Obecnie w ramach stypendium Erasmus+ studiuje w Paryżu w Institut national des langues et civilisations orientales należącym do Université Sorbonne Paris Cité.

Diamentowe Granty są przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu wsparcia wybitnie uzdolnionych studentów realizujących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Więcej informacji o programie: http://www.nauka.gov.pl/diamentowy-grant/.